Dnes je 19. 04. 2018
Svátek má Rostislav
Asynchronous e-learning system

Projekty z EU a další

  • Zapojení školy v projektech ve školním roce 2017/18

Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 je od 1. 9. 2016 zapojena do Výzvy č. 02-16-022, prioritní osa PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, investiční priorita IP1, specifický cíl SC2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Název projektu: Personální podpora a vzdělávání pedagogického sboru a žáků Tyršovy ZŠ, Brno, Kuldova 38

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002627

Realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Celková výše finanční podpory: 940 452 Kč

 

[1. 9. 2017 14:10:09] [Michaela Jedličková - Ředitel]

 

Starší záznamy: Školní rok 2016/2017