Dnes je 21. 08. 2018
Svátek má Johana
Asynchronous e-learning system

Aktuality

 • Rozvrh hodin
V současné době finalizujeme rozvrh hodin a zveřejníme jej během několika dnů.
[20. 8. 2018 10:28:09] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Informace pro strávníky
 • Podrobné informace bylay zaslány strávníkům prostřednictvím Edookitu.
 • Obědy na měsíc září lze vyřídit od 27. 8. do 31. 8. 2018 vždy od 8.00 do 12.00 hod. nebo dle telefonické domluvy. Obědy se neplatí v hotovosti, ale pouze převodem nebo složenkou. Platba musí být připsána na účet školní jídelny (ŠJ) do 31. 8. 2018. Při pozdější platbě je nutné předložit vedoucí ŠJ doklad o zaplacení.
 • Číslo účtu školní jídelny 108 448 720/0300 (pozor!, nezaměňujte s účtem školy!). Každý strávník má přidělen variabilní symbol, který jej identifikuje. Pokud při platbě není správně uveden VS, může se stát, že vaše platba bude zaúčtována na konto jiného strávníka, u trvalého příkazu je také nutný VS.
 • Prosíme rodiče, aby předem zavolali na tel. 545 425 078 (pí Řičánková) nebo napsali mail na adresu iricankova@zskuldova.cz. Z časových důvodu je možné konzultovat obědy i po telefonu.
 • Dítě se nemůže stravovat ve školní jídelně, pokud neodevzdalo přihlášku ke stravování (platí pro nové strávníky), nemá zaplacené obědy do 25. dne předchozího měsíce (neplatí pro platby na září) a zakoupený čip.
 • Přihlášku lze stáhnout z našich webových stránek a vyplněnou odevzdat vedoucí ŠJ. Rodiče, kteří budou platit trvalým příkazem nebo budou mít souhlas k inkasu, odevzdají kopii dokladu o jejich zřízení vedoucí ŠJ. Přihlášku ke stravování (vyplněnou a podepsanou) i kopii dokladu o jejich zřízení lze naskenovat a poslat mailem na adresu vedoucí ŠJ nebo v obálce na její jméno hodit do schránky u hlavního vchodu do školy.
 • Seznam plateb (kromě nových žáků) bude vyvěšen od 13. 8. 2018 na dveřích u hlavního vchodu a na webových stránkách školy.
 • Dle vyhlášky jsou strávníci zařazování do kategorie na porci hlavního jídla dle věku a na dobu školního roku (období od 1. 9. do 31. 8.), ve kterém dosahují věku příslušné kategorie. Z toho vyplývá, že žáci, kteří dovrší v daném školním roce 11 nebo 15 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku na stravné.
 • Doporučená měsíční platba pro trvalé příkazy:
  I. kat. (7-10 let): 26,-Kč/oběd, 600,- Kč/měsíc
  II. kat. (11-15 let): 29,-Kč/oběd, 650,- Kč/měsíc
  III. kat. (15 a více let): 33,-Kč/oběd, 750,- Kč/měsíc
 • Trvalý příkaz si nastavte od srpna 2018 (splatnost 15. dne v měsíci) do května 2019 dle kategorií.
 • Začínáme vařit od 4. 9. 2018.
[10. 8. 2018 12:09:34] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Seznam plateb na září 2018
Seznam plateb na září 2018 si můžete prohlédnout zde. Číslo účtu školní jídelny je 108 448 720/0300.
[10. 8. 2018 11:53:43] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Rekonstrukce opět v plném proudu

Letošní prázdniny jsou pro naši školu opět plné oprav. Probíhá druhá a závěrečná etapa obnovy fasády - dochází k čištění, penetraci a nátěru fasády díky dotaci v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Dále probíhá šestá a také závěrečná výměny oken. Obě tyto akce zajišťujeme díky podpoře našeho zřizovatele. Po dokončení těchto opav bude plášť celé budovy opravený a vynikne působivý funkcionalistický vzhled naší školy. Z vlastních zdrojů realizujeme vybudování nové učebny a kabinetu z bytu školníka v křídle Kuldova a také úpravy některých kabinetů.
V tomto okamžiku je škola zahalena do lešení a pohybují se zde skupiny řemeslníků. Jak se situace vyvíjí se můžete podívat na našem školním facebooku.

         

[23. 7. 2018 08:44:18] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Zveřejňujeme seznamy pomůcek pro jednotlivé ročníky na školní rok 2018/19
Zveřejňujeme seznamy pomůcek, které budou žáci jednotlivých tříd potřebovat v novém školním roce. Připomínáme žákům, že je možné ve většině předmětů pokračovat v rozepsaných sešitech a upozorňujeme, že není vhodné vyhazovat pracovní sešity, především pokud nejsou doplněné až do konce. Zřejmě v nich budete pokračovat, příp. z nich můžete látku opakovat.

Seznamy pomůcek pro jednotlivé třídy si stáhnete kliknutím na název ročníku, který bude žák od září navštěvovat. Některé odkazy zatím nejsou aktivní, budeme je postupně do konce týdne doplňovat.
1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník, Školní družina.

Na začátku školního roku budou žákům také hromadně nakoupeny pracovní sešity a další pomůcky (např. do praktických činností), o čemž vás budou informovat třídní učitelé nebo příslušní vyučující.

Prosíme rodiče, kteří mají možnost darovat zbytkový materiál (látky, dřevo, železo, plast ...) pro využití v pracovních činnostech, aby se spojili s paní učitelkou Kobrovou. Děkujeme.

[17. 7. 2018 15:44:51] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Ošetření lípy svobody

V závěru školního roku v pondělí 18. 6. proběhlo arboristické ošetření naší lípy svobody v parčíku před školou. Ošetření se ujala firma Kácení Šarapatka s.r.o. Před samotným ošetřením jsme se s žáky školy sešli u lípy a dověděli se informace o tom, proč se stromy musí ošetřovat, jak se pozná, kdy je ošetření nutné, jaký vliv má místo výsadby na následný růst stromu a také jakým způsobem se stromy ošetřují. Poté se pan Šarapatka vnořil do koruny stromu a provedl odborné ošetření. Také nás ubezpečil, že lípa je ve výborném stavu a potřebuje jen drobné zásahy, aby nedocházelo k jejímu přetěžování na jedné straně. Firma Kácení Šarapatka s.r.o. provedla toto ošetření formou dárcovství ve spolupráci s Nadací Partnerství. Děkujeme.

 

[10. 7. 2018 11:52:07] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Pod napětím
V 2. pololetí jsme opět zahájili celoroční vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně s názvem Pod napětím. Vzhledem k zvyšujícímu se počtu tříd jsme změnili systém jednotlivých klání. Jednotlivé třídní týmy se utkaly s nalosovanými soupeři a prověřily svoje znalosti v širokém spektru otázek. Pod vedením p. uč. Míčka se bojovalo o první místo až do posledních duelů. Nakonec se vítězem stalo družstvo 9. A, na 2. místě skončila 9. B a 3. místo vybojovala 6. C.
Vítězům gratulujeme!
[10. 7. 2018 11:44:06] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Aktualizace webových stránek
V současné době probíhá každoroční aktualizace údajů na webových stránkách školy. Z těchto důvodů mohou být některé odkazy zastaralé nebo nefunkční. Taktéž informace o předmětech, třídách a vyučujících. Práce by měly být ukončeny do poloviny září. Děkujeme za pochopení.
[6. 7. 2018 16:51:20] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Matematik školy
Letos po deváté v řadě jsme na Slavnostním ukončení školního roku vyhlašovali vítěze soutěže Matematik školy. Tato celoroční soutěž pro žáky 2. stupně vyplývá ze zaměření školy a její snahou je ocenit žáky za jejich práci a úspěchy v hodinách matematiky a matematických, šachových, nebo logických soutěžích. Jednotlivé aktivity jsou bodovány členy předmětové komise matematiky a na závěr školního roku vyhlašujeme vítěze, kteří obdrží zajímavé ceny.
V letošním ročníku byla soutěž genderově vyrovnaná, protože jsme na prvních místech měli tři dívky a tři chlapce. V kategorii 6. - 7. tříd se na 1. místě umístil Vítek Holík (6. C), na 2. místě Dorka Poláková (7. B) a na 3. místě Petr Prudil (6. C). V kategorii 8. a 9. tříd se už po několikáté objevily stejné tváře, jen si občas prohazovaly pořadí, letos tedy na 1. místě Lea Fojtová, na 2. místě Radka Fojtová a na 3. místě skončil Michal Havlíček (všichni 9. B). Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v matematice:).
[4. 7. 2018 13:19:10] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Absolventská vystoupení
Žáci devátého ročníku naší školy se loučí se studiem na základní škole absolventskými vystoupeními. Tato tradice probíhá již 9. rokem. Příprava na těchto vystoupení probíhala individuálně během 2. pololetí a pak především na přelomu května a června po přijímacích zkouškách na SŠ.
Ve středu 13. června mohli dopoledne celé vystoupení vidět žáci 7. a 8. tříd naší školy a odpoledne i rodiče a ostatní hosté z řad přátel školy či bývalých žáků. Na podiu se postupně vystřídalo 10 skupin deváťáků s pestrou nabídkou témat. Jen pro zajímavost uvádíme jejich výčet: Školní jídelna, Paranormální jevy, České vynálezy, Politika, 3D, Vodník, Svoboda, Pedagogická konstrukce identity, Tyrš Wars a Hrátky s vysokým napětím.
Všechna absolventská vystoupení se vydařila, deváťáci se opět výborně poprali s trémou, moderátoři vtipně provázeli celým programem a diváci se mnohé dověděli a napětí bylo znát nejen u poslední prezentace, ale po celou dobu vystoupení . Odměnou byl potlesk nejen spolužáků, ale všech hostů, kteří si udělali odpoledne čas a přišli se na ně podívat. Více najdete ve Fotogalerii 2017/18.
Všichni diváci nakonec hlasovali o nejzdařilejší prezentaci a součtem hlasů diváků se na prvních místech umístili tito:

1. místo: TYRŠ WARS - Tomáš Boreš, Jirka Šuster, Robin Vacek a Ondra Železný
2. místo: HRÁTKY S VYSOKÝM NAPĚTÍM - Michal Havlíček, Martin Nastoupil a Tomáš Sitarčík
3. místo: VODNÍK - Míša Bedrnová, Lea Fojtová, Radka Fojtová, Aneta Resslerová a Iva Střelská
Za odměnu dostali vítězové volňásky do multiplexu, aby si také užili kulturní zážitek, který jim tentokrát připraví někdo jiný .

[4. 7. 2018 13:09:53] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Ocenění talentovaných žáků
Ve středu 20. 6. byli žáci pozváni do Sněmovního sálu brněnského magistrátu k předání ocenění talentovaným žákům základních škol města Brna, kteří se umístili na prvních třech místech v městských kolech předmětových soutěží.
Za naši školu získal toto ocenění Kryštof Šimůnek z 6. C.
Blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.
[4. 7. 2018 12:32:08] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Úřední hodiny během hlavních prázdnin
V termínech od 2. 7. do 13. 7. a od 27. 8. do 31. 9. v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.

Od 16. 7. do 24. 8. jsou stanoveny úřední hodiny školy každou středu od 8.00 do 12.00 hod.

[4. 7. 2018 12:29:51] [Michaela Jedličková - Ředitel]
 • Krásné prázdniny

Máme za sebou další školní rok plný vzdělávání, ale také zážitků a oslav 85. výročí založení naší školy. Opět na tomto místě a v tento čas děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy za přízeň a důvěru v právě skončeném školním roce a přejeme všem krásné léto plné dobrodružství, zábavy, zážitků a nových přátelství.
Našim zaměstnancům děkujeme za jejich celoroční práci a přejeme jim, aby si příjemně odpočali a načerpali dostatek energie a elánu pro příští školní rok:).

[3. 7. 2018 08:47:43] [Michaela Jedličková - Ředitel]

 

Starší záznamy: Školní rok 2017/2018